فرم نظرسنجی کارفرمایان

با توجه به نیاز روزافزون شرکت های حوزه بیوتکنولوژی کشور به نیروی کار متخصص، که یکی از اهداف نمایشگاه ایران بایو نیز رفع همین نیاز اساسی می باشد. وبسایت یاسی بیو این فرم را به همراه فرم نظرسنجی کارجویان تهیه کرده است تا با تجمیع نظرات طرفین و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده کمک ناچیزی به نزدیک شدن نظرات طرفین در بازار کار پر تلاطم این روزهای کشور کرده باشد.

شما هنگام استخدام یک فرد در شرکت خودتان به هر کدام از این موارد زیر به چه میزان اهمیت می دهید؟

جنسیت
سن
مقطع تحصیلی
پوزیشن های کاری مورد نظر بیشتر در کدام زمینه است ؟

داشتن هر کدام از مهارت های زیر در یک کارمند از نظر شما چه میزان اهمیت دارد؟

تسلط به امور اداری و نرم افزارهای آفیس *
رفتار سازمانی و روابط عمومی و فن بیان *
تسلط کامل به زبان انگلیسی *
روحیه انجام کار تیمی *