پیج من یاسی بیو

یه دانشجوی رشته ژنتیک که رشته اش دوست داره و هدفش کمک به هم رشته ای ها در تمام زمینه های ممکن از کاری تا تحصیلی

با راه اندازی این وبسایت میخوام امکان مشارکت رو برای تمام دانشجوهای رشته های زیست شناسی برای هموار کردن مسیر تحصیلی و شغلی هم دیگه فراهم کنم.